KULLANIM ŞARTLARI

BU SÖZLEŞME SİPARİŞ ESNASINDA TEKRAR GÖSTERİLECEK VE AYRICA SİPARİŞİN TAMAMLANMASINI MÜTEAKİP SİZE ELEKTRONİK POSTA OLARAK İLETİLECEKTİR. BU SÖZLEŞME XX SİTESİNDEN SATIN ALMIŞ OLDUĞUNUZ ÜRÜNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ İÇERMEKTEDİR. SİPARİŞİNİZİ ONAYLAMANIZ HALİNDE BU SATIŞ ŞARTLARI İLE BAĞLI OLDUĞUNUZU KABUL ETMİŞ OLACAKSINIZ. LÜTFEN DİKKATLE OKUYUNUZ.


Madde 1.
KAPSAM

İşbu Sözleşme'nin konusu; ALICI'nın, SATICI'ya ait XX internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlüklerinin belirlenmesidir.

Madde 2.
TARAFLAR

SATICI BİLGİLERİ:

Ünvanı :
Adresi :
Telefon :
Faks :
Email :

Mersis No :

ALICI BİLGİLERİ

Teslim Edilecek Kişi :
Teslimat Adresi :
Telefon :
Faks :
Eposta/Kullanıcı Adı :

SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ (Bundan sonra SİPARİŞ VEREN olarak anılacaktır.)
Adı/Soyadı/Ünvanı :
Adres :
Telefon :
Faks :
Eposta/Kullanıcı Adı :

Müşteri olarak XX sitesine üye olan kişi. Adres ve iletişim bilgileri siteye kayıt olurken verilmiştir.

Madde 3.
SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ


Ürünün türü, miktarı, modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.
Malın/Ürün/Ürünlerin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi)
SATICI'ya ait internet sitesinde yer almaktadır.
Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir.
Sözleşme konusu malın tüm vergiler dahil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.


Ödeme Şekli ve Planı :
Teslimat Adresi :
Teslim Edilecek Kişi :
Fatura Adresi :
Sipariş Tarihi :
Teslimat Tarihi :
Teslim Şekli :


Madde 4.
GENEL ŞARTLAR


ALICI, XX internet sitesinde Sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI'nın, Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI'ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
Ürün fiyatının içine teslim masrafı dahil değildir. Ürün nakliye masrafı ALICI tarafından ayrıca ödenecektir. SATICI en iyi ticari çabasını sarf ederek uygun bir taşıyıcı ve nakliye vasıtasıyla ürünü gönderecektir.
SATICI, internet sitesinde sunmuş olduğu ürünleri ve fiyatlarını sayılanlarla sınırlı olmamak üzere pazar şartlarının değişmesi, ürün satışına devam edilmemesi, ürün yokluğu, üreticinin fiyatlarını değiştirmesi veya reklamlarındaki yanlışlıklardan dolayı değiştirebilir.
Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
SATICI, Sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur.
Sözleşme konusu ürünün teslimatı için Sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri SATICI'ya aittir.
SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya üç gün içerisinde bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 gün içinde kendisine ödenir.
Ürünün taşıyıcıdan ALICI'ya teslimi esnasında, ALICI ürünü muayene etmelidir. Üründe olduğu görülebilir bir ayıbın varlığı halinde ürün teslim alınmamalı ve SATICI'ya gönderilmelidir.
Ayıplı mal, ALICI'ya teslimi anında, Taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle Sözleşmeye aykırı olan maldır. Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda, internet portalında ya da reklam ve ilanlarında yer alan özelliklerinden bir veya birden fazlasını taşımayan; SATICI tarafından bildirilen veya teknik düzenlemesinde tespit edilen niteliğe aykırı olan; muadili olan malların kullanım amacını karşılamayan, ALICI'nın makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar da ayıplı olarak kabul edilir. ALICI ürünün ayıplı olması halinde derhal SATICI'ya bildirmekle yükümlüdür. ALICI bu durumda, bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme, imkan varsa malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi veya ayıp oranında bedel indirimi ya da ücretsiz onarım isteme haklarına sahiptir. SATICI, ALICI'nın tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
ALICI'nın kredi kartı bilgilerini Sitede yer alan forma girerek, sipariş verdiği anda, ALICI ile SATICI arasında Sözleşme kurulmuş sayılır. ALICI, Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesine, Site üzerinden her zaman erişme hakkına sahiptir.
ALICI, verilen hizmetler ile ilgili talep ve şikâyetlerini, SATICI'nın yukarıda belirtilen posta veya elektronik posta adresine yapabilir.
Sözleşme konusu ürün veya ürünler, 30 günlük yasal süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.


Madde 5.
CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren (14) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya yazılı olarak bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması ve paketinin açılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Satıcı cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren ondört gün içinde almış olduğu bedeli, kıymetli evrakı ve tüketiciyi bu hukuki işlemden dolayı borç altına sokan her türlü belgeyi iade etmek ve on gün içerisinde de malı geri almakla yükümlüdür. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır. Ayrıca, tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda veya doğası gereği çabuk bozulan veya kullanma süresi geçen ürünler ve gıda maddelerine ilişkin ürünler için ALICI cayma hakkını kullanamaz. Cayma hakkı kapsamında öngörülen taşıyıcı Aras Kargo'dur.

ALICI, cayma hakkını aşağıdaki şekilde kullanabilir.

Adres:

veya e-mail:

Madde 6.
DİĞER ŞARTLAR


Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde ALICI kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını ALICI'ya iade eder.
ALICI, siparişine ve/veya siparişine konu ürüne ve/veya sipariş ile ilgili herhangi bir konuda şikayetinin olması halinde, şikayetini yukarıda belirtilen iletişim bilgileri veya XX internet sitesinde belirtilen iletişim bilgileri vasıtasıyla SATICI'ya iletebilir. ALICI'nın iletmiş olduğu şikayet başvuruları, derhal kayıtlara alınacak, yetkili birimler tarafından değerlendirilerek çözümlenmeye çalışılacak ve en kısa sürede ALICI'ya dönüş sağlanacaktır.
İşbu Sözleşmenin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI veya ALICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
SATICI, malın ALICI ya da ALICI'nın taşıyıcı dışında belirleyeceği üçüncü bir kişiye teslimine kadar oluşan kayıp ve hasarlardan sorumludur. ALICININ, SATICI'nın belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini talep etmesi durumunda, malın ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan SATICI sorumlu değildir.
İşbu Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI'yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI'nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
XX SİTESİNDEN YAPACAĞINIZ MİLLETLERARASI SATINALMALARDA AŞAĞIDAKİ ŞARTLARLA DA BAĞLI OLACAKSINIZ. SİPARİŞİNİZİ ONAYLAMANIZ BU ŞARTLARI KABUL ETTİĞİNİZ ANLAMINA GELECEĞİNDEN LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ.

- TESLİMAT

Ürün fiyatlarına nakliye ve gümrük masrafları dahil değildir. Tüm nakliye ve gümrük masrafları ALICI'ya aittir.

- VERGİLER

KDV dahil olmak üzere ürün satışından kaynaklanan her türlü vergi ALICI'ya aittir.

- İADE ESNASINDA YAŞANAN GECİKMELER

Ürün iadesi aşamasında nakliye veya gümrükten kaynaklanan gecikmeler dolayısıyla iade süresinin aşılmasından bizzat ALICI sorumludur.

- UYARILAR

ALICI, Türkiye dışına yapılan satışlarda üreticinin garantisinin olmayabileceğini; ürün kılavuzları, garanti ve güvenlik uyarılarının varış ülkesinin dilinde olmayabileceğini; ürünün ve eklerinin varış ülkesindeki standartlara göre üretilmemiş olabileceğini, örneğin voltaj veya diğer elektrik standartlarına uymayabileceğini kabul eder. Ayrıca ALICI satın alınan ürünün varış ülkesine ithalinin hukuka uygun olduğunu da garanti etmektedir.

- SORUMLULUK SINIRLAMASI

SATICI, satın alınan ürünün ithal edilen ülkedeki gümrük kuralları nedeniyle yaşanacak olan gecikmelerden sorumlu değildir. SATICI, SATIN ALINAN ÜRÜN İLE İLGİLİ OLARAK ÜRÜNLERİN TİCARETE ELVERİŞLİ VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUN OLDUĞUNU VEYA İHTİYAÇLARINIZI KARŞILAYACAĞINI GARANTİ ETMEMEKTEDİR. SATICI BURADA SAYILANLARDAN BAŞKA AÇIK VEYA ZIMNİ BAŞKA HERHANGİ BİR GARANTİ VERMEMEKTEDİR. SATICININ BU SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN TÜM SORUMLULUĞU HİÇBİR ŞEKİLDE KENDİSİNE ÖDENMİŞ MİKTARDAN DAHA FAZLA OLAMAYACAKTIR.

- YETKİLİ HUKUK

Milletlerarası satışlardan kaynaklanan her türlü ihtilafın çözümünde münhasıran Türk Hukuku yetkilidir. İhtilafların çözüm yeri ise İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri olacaktır.


{'rfvSearch':'Lütfen arama yazısını eksiksiz bir şekilde giriniz.','DropDownTitle':'--Seçiniz--','projectBasePath':'/'}